O nama

Korištenjem naših usluga naš klijent dobiva osjećaj da unutar svog poduzeća ima službu financija i računovodstva, odjel naplate, odjel kompenzacija, službu plana i analize.

Svakom klijentu pristupamo individualno, uzimajući u obzir njegove specifičnosti te im se nastojimo u potpunosti prilagoditi.
Posebnu pažnju obraćamo na novoosnovane tvrtke, obrte, tj. klijente koji prvi put započinju gospodarsku djelatnost.

Naša podrška je u tom smislu potpuna, od pomaganja pri osnivanju firme, obrta, do edukacije i savjeta vezano uz financije, računovodstvo i poreze. Sustavno ulažemo u informatizaciju poslovanja koristeći najmodernija dostupna informatička rješenja prilagođena svojoj veličini i potrebama.

Svojim klijentima pružamo mogućnost predaje propisanih obrazaca i financijskih izvještaja elektroničkim putem, odnosno putem e-porezne i web-servisa Financijske agencije.

Knjigovodstvene usluge za tvrtke

  • vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava: dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnikaizrada popisa imovine i obveza
  • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima, bilješki uz financijska izvješća
  • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
  • priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
  • vođenje knjige ulaznih računa
  • vođenje knjiga izlaznih računa
  • vođenje blagajne
  • obračun poslovnih kartica
  • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
  • elektronička predaja obrazaca (e-porezna , e-fina)
  • Internet bankarstvo
  • komunikacija s poslovnom bankom
  • administrativne usluge
  • priprema dokumentacije za odobrenje kredita

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

  • vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
  • knjige ulaznih računa
  • knjige izlaznih računa
  • knjige primitaka i izdataka
  • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
  • izrada popisa dugotrajne imovine
  • priprema mjesečnih (tromjesečnih), odnosno godišnjih obračuna PDV-a
  • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak

Knjigovodstvene usluge za neprofitne organizacije

Obavezne su sljedeće poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige.

Neprofitne organizacije, obveznici sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja dužne su sastavljati za poslovnu godinu Bilancu, Račun prihoda i rashoda te Bilješke uz financijske izvještaje. Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja Račun prihoda i rashoda.

Organizacije koje zapošljavaju zaposlene u radnom odnosu dužne su voditi tzv. matičnu evidenciju zaposlenih te sve evidencije o isplaćenim plaćama i ostvarivanju drugih socijalnih prava zaposlenih.

Poslovno savjetovanje

Mi smo poslovni savjetnik kojeg si možete priuštiti.  Usluge poslovnog savjetovanja vršimo po dogovoru: savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, porezno savjetovanje i knjigovodstveno savjetovanje.

Temeljem provedene analize izrađujemo prijedloge mjera za poboljšanje poslovanja. Svojim klijentima nudimo i potporu oko administrativnog vođenja i upravljanja tvrtkom.

Analiza poslovanja i provjera boniteta

Naši klijenti dobivaju punu podršku za sve svoje potrebe vezane za održavanje likvidnosti tekućeg poslovanja i provjere solventnosti novih partnera.

Ispitivanje likvidnosti budućeg poslovnog partnera i usmjeravanje na poslovne partnere s dobrim bonitetom jednako je važno kao i naša osnovna djelatnost: računovodstvene i knjigovodstvene usluge.